Leiderschap

henry-nouwen

Tranen in mijn ogen had ik vanmorgen toen ik het slot las van ‘In de naam van Jezus’, een boek over leiderschap en de toekomst van het pastoraat dat geschreven is door Henri Nouwen.

Hij schrijft in dit boek over drie verleidingen van de leider: het verlangen belangrijk te zijn, het verlangen populair te zijn en het verlangen naar macht.
Terwijl Nouwen lange tijd dacht dat deze ingrediënten wezenlijk zijn voor een effectief leiderschap, werd het hem steeds meer duidelijk dat daarmee geen sprake is van een roeping maar van een verzoeking. Kortom, dat leiderschap dan averechts werkt.
Tegenover de drie verleidingen stelt Nouwen respectievelijk een leven met gebed, echt contact en een open houding om te kunnen zien hoe God ons leidt.
Hij schetst het beeld van de biddende, de kwetsbare en vertrouwende leider. Het is niets nieuws, maar deze oudste, meest traditionele opvatting van leiderschap heeft sterke papieren voor de toekomst.

En dan komt het slot, een nawoord…  over de reis rond het ontstaan van het boek.

Nouwen hield – voordat het een boek werd – zijn lezing over leiderschap toen hij werkte onder de mensen van L’Arche, een gemeenschap van mensen met een geestelijke handicap. Hij reisde voor de lezing helemaal van Toronto naar Washington. Bill, een bewoner van L’Arche, was zijn speciale reisgenoot. Ze trokken als twee broers samen op.

Tijdens de lezing in het luxueuze Clarendon hotel staat Bill achter hem op het podium en onderbreekt hem regelmatig om zelf iets te zeggen. Nouwen geeft liefdevol die ruimte en ziet daardoor de sfeer in de balzaal losser, gemakkelijker en speelser worden. Ze doen het echt samen.

Op de retourvlucht naar Toronto keek Bill op van het puzzelboekje dat hij meeneemt waarheen hij maar gaat en zei: ‘Henri vond je het een fijne reis?’ ‘O ja,’ was mijn antwoord, ‘het was een heerlijke reis en ik ben zo blij dat je meegegaan bent.’ Bill keek me oplettend aan en zei toen, ‘En we hebben het samen gedaan, niet?’ Toen besefte ik ten volle de waarheid van de woorden van Jezus: ‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam daar ben Ik in hun midden.’ (Mat. 18:20)

Nav Henri Nouwen, ‘In de naam van Jezus’ (Lannoo, 1989)